CENTRE D' ESTUDIS AGROPECUARIS D' ALCARRAS
CENTRE D' ESTUDIS AGROPECUARIS D' ALCARRAS

ACTIVITATS

CURSOS

Impartim cursos de formació adaptats a les necessitats del nostres socis per una millor integració al mon laboral agrari.

Igual que les xerrades, tenim en compte els horaris, establerts entre la tarda i la nit per facilitar l‘assistència tant al ja professional agrari , com els que se incorporen al sector. La realització d’aquests cursos queda establerta amb dues franges, normalment entre gener-març i octubre-desembre, on gairebé sempre, es duen a terme a les aules de la seu del CEAP, motiu pel qual, la majoria dels nostres socis puguin estalviar-se grans desplaçaments sense que els ocasioni pèrdues de temps i diners .

 

XERRADES

Les nostres activitats son, fonamentalment organitzar xerrades formatives impartides per especialistes del sector agrari, com també la creació i gestió de cursos relacionats amb el sector, on any rere any incloem noves ofertes formatives per tal d’augmentar i diversificar les nostres activitats .

 

A mes des de el CEAP animem als socis a proporcionar nous cursos i xerrades per poder ampliar i actualitzar l’oferta , adaptant-nos encara més a les necessitats de tots i cadascun del nostres socis.

 

S’organitzen xerrades setmanals tots els dilluns des de meitats d’octubre fins a finals de març , complementades per les visites a diferents explotacions de la zona , fires agrícoles i  viatges a les zones fruiteres de    l’ estat.

 

 C/Major, 22-32 Edif. Centre Major, sala nº7 Tlf: 653223524 25180 ALCARRÀS (Lleida) ceapalcarras@gmail.com

Oferta de cursos 2020

Tots els dilluns de les 19:00 a les 22:00

Fruticultura

Regs

Aplicador de productes Fitosanitaris  Nivell Bàsic i

Nivell Qualificat

Biocides

Informatica

Riscos Laborals

Manipulador d'aliments

Organitza i gestiona la teva empresa

Benestar animalXarxes socials