CENTRE D' ESTUDIS AGROPECUARIS D' ALCARRAS
CENTRE D' ESTUDIS AGROPECUARIS D' ALCARRAS

ACTIVITATS

CURSOS

Impartim cursos de formació adaptats a les necessitats del nostres socis per una millor integració al mon laboral agrari.

Igual que les xerrades , tenim en compte els horaris, establats entre la tarda i la nit per facilitar l ‘assistència tant als ja professionals agrari , com els que s’ incorporen al sector . la realització d’ aquests cursos queda establerta amb dues franges , normalment entre gener-març i octubre-desembre, on gairebé sempre , es duen a terme a les aules de la seu del CEAP , motiu pel qual , la majoria dels nostres socis puguin estalviar-se grans desplaçaments sense que els ocasioni pèrdues de temps i diners .

 

XERRADES

Les nostres activitats son , fonamentalment organitzar xerrades formatives impartides per especialistes del sector agrari, com també la creació i gestió de cursos relacionats amb el sector , on any rere any incloem noves ofertes formatives per tal d’ augmentar i diversificar les nostres activitats .

A mes des de el CEAP animem als socis a proporcionar nous cursos i xerrades per poder ampliar i actualitzar l’ oferta , adaptant-nos encara mes a les necessitats de tots i cadascun del nostres socis.

 

S’ organitzen xerrades setmanals tots els dilluns des de meitats d’ octubre fins a finals de març , complementades per les visites a diferents explotacions de la zona , fires agrícoles i viatges a les zones fruiteres de l’ estat.

 

 C/Major, 22-32 Edif. Centre Major, sala nº7 Tlf: 653223524 25180 ALCARRÀS (Lleida) ceapalcarras@gmail.com

Oferta de cursos 2019

Fruticultura

Aplicador de productes fitosanitaris  Nivell Bàsic i

Nivell Qualificat

Biocides

Informatica

Riscos Laborals

Tots els dilluns de les 19:00 a les 22:00Xarxes socials